Jak Postupujeme

Vzdělávací a rozvojové programy tvoříme přímo pro Vás. V návrzích a realizacích vždy zohledňujeme  dynamiku vnitřního a vnějšího prostředí. Kurzy, tréninky vždy zohledňují firemní kulturu, strategický rámec firmy a dbáme o to, aby realizované programy měly praktický dopad.

Máte-li konkrétní požadavek nebo jen rámcovou představu, má-li být naše služba dílčí nebo jedná-li se o rozsáhlý program, vždy postupujeme podle schématu:

ip_schema2

Nástroje a oblasti spolupráce

Pro analýzu používáme celou škálu nástrojů nebo jejich kombinaci, vždy zvolenou a namíchanou podle konkrétní situace a složitosti zadání:

rozhovory, studium firemních dokumentů, dotazníky, diagnostické testy, analytické workshopy s využitím kreativních technik apod.

Můžete spolupracovat s našim týmem lektorů, konzultantů, osvědčených úspěšných odborníků jednotlivců i osvědčených úspěšných partnerských společností v oblastech:

 Rozvojové programy pro manažery

Rozvojové programy pro obchodníky

Tvrdé dovednosti

Fondy EU

HR management

 Každá z hlavních oblastí je široce rozvinutá do propracovaných součástí.