Manažer

V současné době jsem držiteli akreditace Manažer pod č. j. MSMT-21986/2014-1/573

 Ucelený vzdělávací program pro vedoucí  pracovníky na všech úrovních řízení.

Tématické okruhy tohoto programu jsou:

 Základy komunikace

Asertivní chování

Přesvědčivý projev a prezentace

Obchodní právo

Pracovní právo

Vedení lidí a motivace

Vedení lidí a řízení výkonu

Vedení lidí a týmová práce

Vedení porad

Vyjednávání

Time management

Stress management  

Operátor call centra

Jsme držiteli akreditace Operátor call centra pod č. j. MSMT-17367/2014-1/524

Komu je kurz určen: Program je vhodný pro operátory call centra a pro všechny, kteří používají telefonní komunikace pro styk se zákazníkem.

Přínosný je pro všechny, kteří hledají uplatnění na trhu práce.

Kurz je prakticky zaměřený. Lektoři kurzu mají bohaté profesní zkušenosti z prostředí telefonického kontaktu se zákazníkem, obchodu a praxi v renomovaných call centrech.

Tématické okruhy programu jsou:

Komunikace v obchodní oblasti

Typologie osobnosti

Obchodní právo v telemarketingu

Produktová znalost

Pasivní telemarketing

Aktivní telemarketing

Speciální hovory
(Welcome calls, Cross- selling, Up-selling, Follow up-calls, Retenční hovory)

Asertivita

Konfliktní a obtížné situace

Základy angličtiny pro callcentra

Principy CRM na callcentru

Stress management

 


Vedoucí provozu

Získali jsme akreditaci MŠMT ČR pro ucelený vzdělávací program pro liniové manažery Vedoucí provozu – Mistr/ Mistrová pod č. j. MŠMT – 35715/2015 – 1/809.

Témata programu:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Role mistra

Komunikace v práci mistrů

Motivace pracovníků

Manažerské techniky  a personální řízení  pro mistry

Efektivní vedení týmů

Proces změny v práci mistra

Pracovní  právo pro mistry

Management kvality a nástroje zlepšování výroby

Organizační celková hodinová dotace kurzu : 120 hodin