ESFR

U našich klientů se často setkáváme s programy, které využívají možnosti čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních fondů, především v rámci projektů „Vzdělávejte se pro růst“ a „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“.

 

Jsme úspěšnými realizátory těchto projektů. Tyto finanční zdroje jsou rozdělovány prostřednictvím úřadů práce v jednotlivých regionech. Lze je velmi dobře použít pro financování vzdělávání zaměstnanců i na nižších pracovních, především dělnických pozicích ve výrobních podnicích.

 

Do zaměstnaneckého poměru nastupují na tato místa lidé, kteří často přicházejí

z jiných oborů a nemají plnohodnotnou specializaci potřebnou pro jejich nové konkrétní zaměření.

 

Tento problém souvisí s absencí příslušného učňovského školství a častější potřebou změny kvalifikace v jejich profesním životě. Ve spolupráci se zaměstnavateli pro ně připravujeme speciální kurzy „tvrdých“ dovedností, které jim tyto znalosti a souvislosti vhodnou formou doplní.

 

Při vzájemné spolupráce s  našimi klienty poskytujeme i odborné poradenství a podporu
při administraci těchto projektů.

 

  Příklady realizace

M BOHEMIA s. r. o.

Program: „Vzděláváním pro lepší uplatnitelnost dělníků a růst firmy“ složený
z tematických celků: Technologie výroby, Technologie zpracování, Průběh teplotní křivky při tepelném zpracování plochého skla, Chlazení, Neshodný produkt, Kvalita a jakost – základy. Realizováno pro operátory společnosti.

PULS investiční, s. r. o.

Program: „Efektivní zajištění materiálového servisu a expedice pulsních napájecích zdrojů“, složený z tematických celků: Postavení a úloha logistiky ve společnosti PULS, Práce s dokumentací výrobků PULS,  Práce ve firemním informačním systému Sequent,  Měkké dovednosti (Týmová spolupráce, Komunikace, Motivace,  Asertivita). Realizováno pro operátory společnosti.

Exova, s. r. o.

Program: „Řízení v letecké výrobě a zkušebnictví“ složený z tematických celků: Efektivní komunikace, Základy vedení lidí a týmu, Motivace a řízení výkonu, Vyjednávání v  obchodní
a finanční oblasti, Finanční minimum pro neekonomy, Projektové řízení, Stress management. Realizováno pro manažery, talenty a personální rezervy společnosti.

Schrag CZ s. r. o.

Program: „Firemním vzděláváním k většímu růstu firmy na trhu“ složený
z tematických celků: EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, EN 1090-2  Technické požadavky na ocelové konstrukce, EN 1090-3  Technické požadavky na hliníkové konstrukce, Počáteční zkouška typu, Prohlášení o vlastnostech, Deklarace CE, Školení o jakosti a kvalitě, Výstupní kontrola, Neshodný produkt, Školení o environmentu, Třídění odpadů. Realizováno pro specialisty společnosti.

A celá řada dalších…