Vzdělávací a rozvojové programy tvoříme přímo pro Vás. V návrzích a realizacích vždy zohledňujeme dynamiku vnitřního a vnějšího prostředí. Kurzy, tréninky vždy zohledňují firemní kulturu, strategický rámec firmy a dbáme o to, aby realizované programy měly praktický dopad. Máte-li konkrétní požadavek nebo jen rámcovou představu, má-li být naše služba dílčí nebo jedná-li se o rozsáhlý program, vždy postupujeme podle schématu:

Pro analýzu používáme celou škálu nástrojů nebo jejich kombinaci, vždy zvolenou a namíchanou podle konkrétní situace a složitosti zadání:

rozhovory, studium firemních dokumentů, dotazníky, diagnostické testy, analytické workshopy s využitím kreativních technik apod.

Můžete spolupracovat s našim týmem lektorů, konzultantů, osvědčených úspěšných odborníků jednotlivců i osvědčených úspěšných partnerských společností v oblastech:

Rozvojové programy pro manažery
Rozvojové programy pro obchodníky
Tvrdé dovednosti
Fondy EU
HR management

Každá z hlavních oblastí je široce rozvinutá do propracovaných součástí.

Získali jsme akreditaci MŠMT ČR pro ucelený vzdělávací program pro liniové manažery Vedoucí provozu – Mistr/ Mistrová pod č. j. MŠMT – 35715/2015 – 1/809.

Témata programu:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Role mistra
Komunikace v práci mistrů
Motivace pracovníků
Manažerské techniky a personální řízení pro mistry
Efektivní vedení týmů
Proces změny v práci mistra
Pracovní právo pro mistry
Management kvality a nástroje zlepšování výroby

Organizační celková hodinová dotace kurzu : 120 hodin