U našich klientů se často setkáváme s programy, které využívají možnosti čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních fondů, především v rámci projektů „Vzdělávejte se pro růst“ a „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“.

Jsme úspěšnými realizátory těchto projektů. Tyto finanční zdroje jsou rozdělovány prostřednictvím úřadů práce v jednotlivých regionech. Lze je velmi dobře použít pro financování vzdělávání zaměstnanců i na nižších pracovních, především dělnických pozicích ve výrobních podnicích.

Do zaměstnaneckého poměru nastupují na tato místa lidé, kteří často přicházejí z jiných oborů a nemají plnohodnotnou specializaci potřebnou pro jejich nové konkrétní zaměření.

Tento problém souvisí s absencí příslušného učňovského školství a častější potřebou změny kvalifikace v jejich profesním životě. Ve spolupráci se zaměstnavateli pro ně připravujeme speciální kurzy „tvrdých“ dovedností, které jim tyto znalosti a souvislosti vhodnou formou doplní.

Při vzájemné spolupráce s našimi klienty poskytujeme i odborné poradenství a podporu při administraci těchto projektů.

AXUM BOHEMIA s. r. o.
Program: „Vzděláváním pro lepší uplatnitelnost dělníků a růst firmy“ složený z tematických celků: Technologie výroby, Technologie zpracování, Průběh teplotní křivky při tepelném zpracování plochého skla, Chlazení, Neshodný produkt, Kvalita a jakost - základy. Realizováno pro operátory společnosti.

PULS investiční, s. r. o.
Program: „Efektivní zajištění materiálového servisu a expedice pulsních napájecích zdrojů“, složený z tematických celků: Postavení a úloha logistiky ve společnosti PULS, Práce s dokumentací výrobků PULS, Práce ve firemním informačním systému Sequent, Měkké dovednosti (Týmová spolupráce, Komunikace, Motivace, Asertivita). Realizováno pro operátory společnosti.

Exova, s. r. o.
Program: „Řízení v letecké výrobě a zkušebnictví“ složený z tematických celků: Efektivní komunikace, Základy vedení lidí a týmu, Motivace a řízení výkonu, Vyjednávání v obchodní a finanční oblasti, Finanční minimum pro neekonomy, Projektové řízení, Stress management. Realizováno pro manažery, talenty a personální rezervy společnosti.

Schrag CZ s. r. o.
Program: „Firemním vzděláváním k většímu růstu firmy na trhu“ složený z tematických celků: EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, EN 1090-2 Technické požadavky na ocelové konstrukce, EN 1090-3 Technické požadavky na hliníkové konstrukce, Počáteční zkouška typu, Prohlášení o vlastnostech, Deklarace CE, Školení o jakosti a kvalitě, Výstupní kontrola, Neshodný produkt, Školení o environmentu, Třídění odpadů. Realizováno pro specialisty společnosti.

A celá řada dalších…